Kom ook naar de Netwerkborrel!
U bent van harte welkom op 8 februari 2018 bij Galerie ZoFier vanaf 20.00 uur.
Aldewei 26, 8711 BT Workum.

laden...

Home

▼ Ondernemers vereniging Workum

Ondernemersvereniging Workum

Workum kent zeer veel ondernemers: ZZP-ers/vrije beroepers, winkeliers, bedrijven in de horeca- en verblijfsrecreatie, watersport gerelateerde bedrijven en bedrijven in de handel- en industrie. In 2016 is bij een aantal ondernemers het idee ontstaan om in Workum een ondernemersvereniging op te richten. Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid. Ook biedt een ondernemersvereniging een goed platform voor ondernemers om elkaar te leren kennen, eventueel kennis te delen en mogelijke vormen van samenwerking te onderzoeken.

Iedere Workumer ondernemer is welkom

Begin 2017 zijn de eerste stappen gezet om de vereniging goed van start te laten gaan. Op 6 april 2017 heeft het bestuur van Ondernemersvereniging Workum zich gepresenteerd aan de ondernemers van Workum in de Klameare. Het was een geslaagde bijeenkomst met meer dan 70 ondernemers aanwezig. Inmiddels zijn meer dan 140 leden aangemeld bij onze Ondernemersvereniging. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de positieve inbreng op deze avond!
Een platvorm om elkaar te leren kennen, kennis te delen en vormen van samenwerking te onderzoeken.
Afke Visser - Visser Jachtbouw

▼ Doelstelling

Doelstelling

De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van zelfstandige ondernemers en ondernemingen in de stad Workum en directe omgeving alsmede het bevorderen van een goed algemeen ondernemersklimaat en bedrijvigheid binnen Workum en directe omgeving.

Samen sterk

Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid.
Frank de Haan - De Haan Watersport

Doelen bereiken

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  • Het zijn van de centrale aanspreekpartner voor de overheid voor alle zaken die de Workumse ondernemers aangaan;
  • Het zijn van een netwerkorganisatie ten behoeve van de Workumse ondernemers zodat men van elkaar weet wat men kan en wat men doet. Als men elkaar immers leert kennen (ook buiten de eigen vaste groep van bekenden) dan schept dat mogelijk allerlei zakelijke kansen die nu nog onbenut blijven.

Ledenvergadering

Het bestuur wil op de ledenvergadering graag met u van gedachten wisselen en uw ideeën vernemen om van de Ondernemersvereniging Workum een succes te maken!

▼ Activiteiten

Activiteiten

Kom ook naar de Netwerkborrel! U bent van harte welkom op 8 februari 2018 bij Galerie ZoFier vanaf 20.00 uur. Aan de Aldewei 26, 8711 BT in Workum.

Een mooie kans om uw stem te laten horen en mede-ondernemers in Workum (beter) te leren kennen.

Agenda

  • 8 februari 2018, Netwerkborrel Galerie ZoFier, Aldewei 26, 8711 BT Workum
  • 13 december 2017 Netwerkborrel, Pickwicks Steak& Tapas, Noard 41, 8711 AB Workum
  • 2 november 2017, Algemene Ledenvergadering in Kultuerhús Klameare, Merk 1, 8711 CL Workum
  • 7 september 2017, Derde Netwerkborrel bij Ennik Autobedrijf, Hearekeunst 19/21, 8711 HE Workum
  • 5 juli 2017 Tweede netwerkborrel bij De Haan Watersport, Algeraburren 27, 8711 BR Workum
  • 11 mei 2017 Eerste Netwerkborrel in Havenrestaurant It Soal, Suderseleane 25, 8711 GX Workum.
  • 6 April 2017 Openbare Ledenvergadering in de Klameare.
U bent van harte welkom op onze Netwerkborrel op 8 februari 2018. Vanaf 20.00 uur!
Frank de Haan - De Haan Watersport

▼ Leden

Leden

Klik hier voor het ledenbestand (status per 12 juni 2017)

Lid worden?

Ook lid worden? Meld u zich aan via ons contactformulier. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 50,- per jaar.
Ondernemers in welke branche dan ook; iedereen is welkom bij de OVW
Frank van het Reve - Aquaresort It Soal

▼ Contact

Contactgegevens

Stacks Image 126
Volg ons op Facebook!
Stacks Image 131
Volg ons op Twitter!

Het bestuur

Claudia Pronebner - Fashion By Fré
Frank de Haan - De Haan Watersport (Penningmeester)
Frank van het Reve - Aquaresort It Soal
Afke Visser - Visser Jachtbouw (Voorzitter)
Jos van de Vijver - Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator
Martin Pieterman - Pension Het Smidsvuur (Secretaris).
Stacks Image 54

ontwerp: AF Design

© 2017 Ondernemersvereniging Workum Stuur een email