Home I Ondernemersvereniging Workum I Workum I Samen sterk ondernemen

  • Stacks Image 388
  • Stacks Image 390
  • Stacks Image 392
  • Stacks Image 395
  • Stacks Image 401
Stacks Image 494
Stacks Image 506
Stacks Image 514
Stacks Image 522

Home

Komende activiteiten staan hieronder vermeld.

▼ De OVW

Ondernemersvereniging Workum
Workum kent zeer veel ondernemers: ZZP-ers/vrije beroepers, winkeliers, bedrijven in de horeca- en verblijfsrecreatie, watersport gerelateerde bedrijven en bedrijven in de handel- en industrie. In 2016 is bij een aantal ondernemers het idee ontstaan om in Workum een ondernemersvereniging op te richten. Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid. Ook biedt een ondernemersvereniging een goed platform voor ondernemers om elkaar te leren kennen, eventueel kennis te delen en mogelijke vormen van samenwerking te onderzoeken.
Iedere Workumer ondernemer is welkom
Begin 2017 zijn de eerste stappen gezet om de vereniging goed van start te laten gaan. Op 6 april 2017 heeft het bestuur van Ondernemersvereniging Workum zich gepresenteerd aan de ondernemers van Workum in de Klameare. Het was een geslaagde bijeenkomst met meer dan 70 ondernemers aanwezig. Inmiddels zijn meer dan 140 leden aangemeld bij onze Ondernemersvereniging. Het bestuur dankt alle aanwezigen voor de positieve inbreng op deze avond!
Een platvorm om elkaar te leren kennen, kennis te delen en vormen van samenwerking te onderzoeken.
Afke Visser - Visser Jachtbouw

▼ Doelstelling

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel het behartigen van de belangen van zelfstandige ondernemers en ondernemingen in de stad Workum en directe omgeving alsmede het bevorderen van een goed algemeen ondernemersklimaat en bedrijvigheid binnen Workum en directe omgeving.
Samen sterk
Samen sta je immers sterker, bijvoorbeeld in de richting van de overheid.
Frank de Haan - De Haan Watersport
Doelen bereiken
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  • Het zijn van de centrale aanspreekpartner voor de overheid voor alle zaken die de Workumse ondernemers aangaan;
  • Het zijn van een netwerkorganisatie ten behoeve van de Workumse ondernemers zodat men van elkaar weet wat men kan en wat men doet. Als men elkaar immers leert kennen (ook buiten de eigen vaste groep van bekenden) dan schept dat mogelijk allerlei zakelijke kansen die nu nog onbenut blijven.
Ledenvergadering
Het bestuur wil op de ledenvergadering graag met u van gedachten wisselen en uw ideeën vernemen om van de Ondernemersvereniging Workum een succes te maken!

▼ Contact/ Bestuur

Het bestuur
Claudia Pronebner - Fashion By Fré
Marita Jansen - JAV Advocaten (Penningmeester)
Martin Visser - Installatiebedrijf Sanitiem Visser
Afke Visser - Visser Jachtbouw (Voorzitter)
Jos van de Vijver - Mr. Ing. J.J. van de Vijver, Advocaat & Mediator
Cees van Stam - Beeldenstad Workum (Secretaris).

Commissies >>
De OVW op Facebook
De OVW op Twitter
Stacks Image 532
Stacks Image 534
Stacks Image 536
Stacks Image 538
Stacks Image 434

Deze website maakt enkel gebruik van cookies van externe social media als Facebook en Twitter. Meer weten? Surf naar onze privacyverklaring